دیدگاه

رژیم وهوادارانش شادمان ازاینکه شامورتی بازیهایشان کارگرافتاد و اینبار هم ظاهراً توانستند مردم را از لولوی سر خرمن بترسانند که به پای صندوق های رای بیایند ، چه به خوبی آگاهند که سرنخ این عروسکها ی انتخاباتی در دستان سحر انگیز شعبده باز ولی جماران است. جای لاجوردی جلاد اوین خالی که شاید می توانست کاندیدای دور بعدی انتخابات باشد. اما مخالفان شادمان تراز اینکه توانستند قهرمانانه و با شجاعت تمام وظیفه خود را در قبال اعدامها ، تن فروشیها ، کارتن خوابی ها و گورخوابیها ، زندانیان سیاسی ، شکنجه ها ، زورگوئیها ، دزدیها ، غارت و چپاول ها و خلاصه ده ها فسق و فجور دیگر به انجام رسانده و توانستند با قدرت تمام دبیر شورای امنیت نظام پیشین را برای باردوم به جای عضو هیئت مرگ پیشین بر کرسی قدرت بنشانند چه مبارزه ای از این سخت تر و پرثمر تر؟!.
رژیم وهوادارانش شادمان ازاینکه شامورتی بازیهایشان کارگرافتاد و اینبار هم ظاهراً توانستند مردم را از لولوی سر خرمن بترسانند که به پای صندوق های رای بیایند ، چه به خوبی آگاهند که سرنخ این عروسکها ی انتخاباتی در دستان سحر انگیز شعبده باز ولی جماران است. جای لاجوردی جلاد اوین خالی که شاید می توانست کاندیدای دور بعدی انتخابات باشد. اما مخالفان شادمان تراز اینکه توانستند قهرمانانه و با شجاعت تمام وظیفه خود را در قبال اعدامها ، تن فروشیها ، کارتن خوابی ها و گورخوابیها ، زندانیان سیاسی ، شکنجه ها ، زورگوئیها ، دزدیها ، غارت و چپاول ها و خلاصه ده ها فسق و فجور دیگر به انجام رسانده و توانستند با قدرت تمام دبیر شورای امنیت نظام پیشین را برای باردوم به جای عضو هیئت مرگ پیشین بر کرسی قدرت بنشانند چه مبارزه ای از این سخت تر و پرثمر تر؟!.                                                                دوصد گفته؛ چون نیم کردارنیست، فرخ قهرمانی

 

نمایش انتخاباتی رژیم “ولایت مطلقه فقیه” در 19 اردیبهشت ماه امسال ، همچون هر رویداد اجتماعی دیگر باعث شد که نیروهای مختلف با اتخاذ موضع در رابطه با آن نشان دهند که در کجا ایستاده و منافع و مصالح کدام اقشار و طبقات اجتماعی را منعکس می کنند. این مواضع پرسش هائی را هم دامن زده که پرداختن به آن ها می تواند روشنگر برخی مسایل در رابطه با مضحکه انتخاباتی اخیر جمهوری اسلامی ، این رژیم وابسته به امپریالیسم گردد. در این نوشته سعی می شود برخی از آن پرسش ها مطرح گشته و مورد بررسی قرار گیرند.
نمایش انتخاباتی رژیم “ولایت مطلقه فقیه” در 19 اردیبهشت ماه امسال ، همچون هر رویداد اجتماعی دیگر باعث شد که نیروهای مختلف با اتخاذ موضع در رابطه با آن نشان دهند که در کجا ایستاده و منافع و مصالح کدام اقشار و طبقات اجتماعی را منعکس می کنند. این مواضع پرسش هائی را هم دامن زده که پرداختن به آن ها می تواند روشنگر برخی مسایل در رابطه با مضحکه انتخاباتی اخیر جمهوری اسلامی ، این رژیم وابسته به امپریالیسم گردد. در این نوشته سعی می شود برخی از آن پرسش ها مطرح گشته و مورد بررسی قرار گیرند.                                                                                                                     پرسش هایی بعد از انتخابات اخیر ایران و پاسخی به آن ها اشرف دهقانی

 

روز۲۸ آوریل برابر جمعه هشتم اردیبهشت هر سال به عنوان روز یادمان قربانیان حوادث و محیط کار مطرح شد. کشور کانادا در سال ۱۹۸۹ این روز را به رسمیت شناخت و به دنبال آن در سال ۱۹۹۶ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نیویورک این روز را به عنوان روز یادمان کارگران اعلام کرد. تا کنون طی دو مرحله بیست کشور جهان این روز را به رسمیت شناخته اند، اما اکثر کشورها، حتی کشورهای پیشرفته از به رسمیت شناختن این روز طفره میروند
روز۲۸ آوریل برابر جمعه هشتم اردیبهشت هر سال به عنوان روز یادمان قربانیان حوادث و محیط کار مطرح شد. کشور کانادا در سال ۱۹۸۹ این روز را به رسمیت شناخت و به دنبال آن در سال ۱۹۹۶ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نیویورک این روز را به عنوان روز یادمان کارگران اعلام کرد. تا کنون طی دو مرحله بیست کشور جهان این روز را به رسمیت شناخته اند، اما اکثر کشورها، حتی کشورهای پیشرفته از به رسمیت شناختن این روز طفره میروند                                                                                                                     اول ماه مه که روز رزم مشترک کارگران و روز آگاهی از ضرورت همبستگی طبقاتی و سازمان یابی کارگران

 

«عبدالـله وطن خواه» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اولویت اصلی کارگران و تشکل‌های کارگری مقابله هدفمند با لایحه اصلاح قانون کار است چرا که قدرت تخریب آن به اندازه است که در صورت قانونی شدن آن هیچ جایی برای مطالبه گری کارگران و مزد بگیران باقی نخواهد گذاشت.
«عبدالـله وطن خواه» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: اولویت اصلی کارگران و تشکل‌های کارگری مقابله هدفمند با لایحه اصلاح قانون کار است چرا که قدرت تخریب آن به اندازه است که در صورت قانونی شدن آن هیچ جایی برای مطالبه گری کارگران و مزد بگیران باقی نخواهد گذاشت.                                                                                                                                                                                                                       یک فعال صنفی کارگری: لایحه اصلاح قانون کار به هستی کارگران ضربه می‌زند

 

تصادفاً چند روز پیش خاطراتی مشترک با این عزیز به یادم آمد همراه با چندین سئوال و ابهامات و بسیار خوش¬حال شدم که خُب حالا موضوع جالبی برای نوشتن دارم و اتفاقاً از اشتراکات خاطره-انگیز ماست و می¬توانم به این بهانه نامۀ بالابلندی برایش بنویسم
تصادفاً چند روز پیش خاطراتی مشترک با این عزیز به یادم آمد همراه با چندین سئوال و ابهامات و بسیار خوش¬حال شدم که خُب حالا موضوع جالبی برای نوشتن دارم و اتفاقاً از اشتراکات خاطره-انگیز ماست و می¬توانم به این بهانه نامۀ بالابلندی برایش بنویسم                                                                                “اشتراکات”

موفقیت های نسبی کارگران در به دست آوردن پاره ای از مطالبات در سال گذشته، بویژه موفقیت در مسکوت گذاشتن لایحۀ ارتجاعی و ضد کارگری "اصلاح" قانون کار، در نتیجۀ مبارزاتی گسترده و سراسری (هر چند پراکنده)، این اعتماد به نفس و صلابت را به کارگران داد که پس از 26 سال تحمل ترفندهای "شورای عالی کار(فرمایان)" در تحمیل حداقل دستمزدهای حقارت بار، امسال با صدای رسا فریاد بزنند: دیگر بس است!

موفقیت های نسبی کارگران در به دست آوردن پاره ای از مطالبات در سال گذشته، بویژه موفقیت در مسکوت گذاشتن لایحۀ ارتجاعی و ضد کارگری «اصلاح» قانون کار، در نتیجۀ مبارزاتی گسترده و سراسری (هر چند پراکنده)، این اعتماد به نفس و صلابت را به کارگران داد که پس از 26 سال تحمل ترفندهای «شورای عالی کار(فرمایان)» در تحمیل حداقل دستمزدهای حقارت بار، امسال با صدای رسا فریاد بزنند: دیگر بس است!        گامی به سوی تغییر

 

آنچه طی سال گذشته شاید بودیم و اخبار و گزارشات موجود نشان می دهد ، موضوع دستمزد کارگران و خاصه عدم دریافت حقو ق های معوقه از دشوار های اصلی کارگران بوده است.
آنچه طی سال گذشته شاید بودیم و اخبار و گزارشات موجود نشان می دهد ، موضوع دستمزد کارگران و خاصه عدم دریافت حقو ق های معوقه از دشوار های اصلی کارگران بوده است.                                                                        چند گزارش از مطبوعات ایران تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۶

: پیش از هر چیز خوبست تاکید نمایم که اعتراضات گزارش شده ، تمامی تحرکات کارگران ایران را پوشش نمی دهد. خبرهای جمع آوری شده از سایت های درون کشور و بخشا سایت ها و وبلاگ ها و شبکه های مجازی گروهبندی های گوناگون مدافع کارگران فراهم آمده تا بتواند ما را در جریان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی کارگران طی هفته اول اسفند۹۵ قرار می دهد.

: پیش از هر چیز خوبست تاکید نمایم که اعتراضات گزارش شده ، تمامی تحرکات کارگران ایران را پوشش نمی دهد. خبرهای جمع آوری شده از سایت های درون کشور و بخشا سایت ها و وبلاگ ها و شبکه های مجازی گروهبندی های گوناگون مدافع کارگران فراهم آمده تا بتواند ما را در جریان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی کارگران طی هفته اول اسفند۹۵ قرار می دهد.در آستانه نوروزی دیگر و سفره خالی کارگران جایگاه دستمزدهای معوقه در اعتراضات مزد و حقوق بگیران

زمانه ای‌ست که هر کسی به فکر خویش‌ست تا «گلیم خود را از آب بالا بکشد»، تسلیم جو زمانه شده، و باری بهر جهت، امروز را به امید فردا می‌گذراند، و تا فردا هم برایش «خدا کریم است»

زمانه ای‌ست که هر کسی به فکر خویش‌ست تا «گلیم خود را از آب بالا بکشد»، تسلیم جو زمانه شده، و باری بهر جهت، امروز را به امید فردا می‌گذراند، و تا فردا هم برایش «خدا کریم است»از بی‌تفاوتی متنفرم نوشته

Advertisements