زنان ایران

سید اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه کشور در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره زنان زندانی جرایم غیرعمد گفت: ۲۲۶ زن زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کل کشور داریم. این زندانیان ناخواسته و بدون آگاهی از قوانین و مقررات راهی زندان‌ها شدند و سوء نیت مجرمانه در هیچ یک از آنها مشاهده نشده است و تحت حمایت سازمان دیه قرار دارند.
سید اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه کشور در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره زنان زندانی جرایم غیرعمد گفت: ۲۲۶ زن زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کل کشور داریم. این زندانیان ناخواسته و بدون آگاهی از قوانین و مقررات راهی زندان‌ها شدند و سوء نیت مجرمانه در هیچ یک از آنها مشاهده نشده است و تحت حمایت سازمان دیه قرار دارند.                                                                                                                  اکثر زنان زندانی جرایم غیرعمد، سرپرست خانوار هستند

 

به نوشته روزنامه شرق به قلم آمنه شیرافکن درتاریخ روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶آمده است : کم‌کم که نزدیک می‌شویم، تصویر آدم‌ها پیدا می‌شود. هوای گرگ‌ومیش میدان حسن‌آباد و زنانی که با کلاه و لباس ورزشی دور هم جمع شده‌اند. مردانی کنارشان آماده‌اند تا مسیر را تا میدان آزادی بدوند. نزدیک ٢٥ نفرند. توی چشم‌هایشان خواب نیست. یک‌جور خوشحالی زایدالوصف می‌بینی. می‌خواهند به ماراتن تهران نه بگویند. خیلی بی‌سروصدا. مدام تأکید دارند که «هیچ بنای اعتراض نداریم. فقط دلمان نمی‌خواهد برویم دور دریاچه بدویم
به نوشته روزنامه شرق به قلم آمنه شیرافکن درتاریخ روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶آمده است : کم‌کم که نزدیک می‌شویم، تصویر آدم‌ها پیدا می‌شود. هوای گرگ‌ومیش میدان حسن‌آباد و زنانی که با کلاه و لباس ورزشی دور هم جمع شده‌اند. مردانی کنارشان آماده‌اند تا مسیر را تا میدان آزادی بدوند. نزدیک ٢٥ نفرند. توی چشم‌هایشان خواب نیست. یک‌جور خوشحالی زایدالوصف می‌بینی. می‌خواهند به ماراتن تهران نه بگویند. خیلی بی‌سروصدا. مدام تأکید دارند که «هیچ بنای اعتراض نداریم. فقط دلمان نمی‌خواهد برویم دور دریاچه بدویم                                                   زنانی که برای خودشان شبه‌ماراتنی به پا کردند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶ آمده است : یکی از داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران گفت:‌ حدود ۹۰ درصد زنانی که کار می‌کنند بخاطر مشکل معیشت کار می‌کنند نه بخاطر عشق به کار.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶ آمده است : یکی از داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران گفت:‌ حدود ۹۰ درصد زنانی که کار می‌کنند بخاطر مشکل معیشت کار می‌کنند نه بخاطر عشق به کار.                                                                                                                  ۹۰ درصد زنان شاغل بخاطر مشکل معیشت کار می‌کنند نه بخاطر عشق به کار…

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ روز شنبه۲۱ اسفند۱۳۹۵ آمده است : در مراسم روز جهانی زن در تهران، محمد مالجو به انتقاد از سلطه طبقاتی و جنسیتی مردان بر زنان پرداخت

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ روز شنبه۲۱ اسفند۱۳۹۵ آمده است : در مراسم روز جهانی زن در تهران، محمد مالجو به انتقاد از سلطه طبقاتی و جنسیتی مردان بر زنان پرداخت                                                                                                                   زنان قربانیان اصلی کالایی سازی و سیاست‌های تعدیلی

 

امروزه سازمان‌هاي غيردولتي زنان به‌عنوان يکي از سازمان‌هاي جامعه مدني، صداي اکثريتي خاموش از زنان را پيگيري مي‌کنند که مطالباتشان اغلب از سوي جوامع تک‌صدايي و غالبا داراي رويکردهاي مردسالارانه ناديده گرفته شده است
امروزه سازمان‌هاي غيردولتي زنان به‌عنوان يکي از سازمان‌هاي جامعه مدني، صداي اکثريتي خاموش از زنان را پيگيري مي‌کنند که مطالباتشان اغلب از سوي جوامع تک‌صدايي و غالبا داراي رويکردهاي مردسالارانه ناديده گرفته شده است                                                                                       فعاليت سازماني زنان در سايه بيم و اميد گذري بر فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي زنان در سال‌هاي گذشته به مناسبت هشتم مارس، «روز جهاني زن»

 

٨ مارس، روز تاریخی مبارزه زنان کارگر در نیویورک، روز برابری طلبان و آزادیخواهان و روز اتحاد طبقاتی زنان و مردان کارگر علیه تبعيض و نابرابري جنسیتی و مبارزه با نظام استثمارگرانه سرمايه داری است. در شرایطی به استقبال برگزاری ۸ مارس می رویم که جنبش زنان در برابر تعرضات گوناگون به حقوق خود ايستادگي مي كند.
٨ مارس، روز تاریخی مبارزه زنان کارگر در نیویورک، روز برابری طلبان و آزادیخواهان و روز اتحاد طبقاتی زنان و مردان کارگر علیه تبعيض و نابرابري جنسیتی و مبارزه با نظام استثمارگرانه سرمايه داری است. در شرایطی به استقبال برگزاری ۸ مارس می رویم که جنبش زنان در برابر تعرضات گوناگون به حقوق خود ايستادگي مي كند.آزادی زن، معیارآزادی جامعه است! زنده باد ٨ مارس

 

در میان همه اتفاق های تلخ و شیرینی که برای جامعه اتفاق می افتد، زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی را باید بزرگ ترین و مظلوم ترین قربانیان شرایط نوین جامعه دانست
در میان همه اتفاق های تلخ و شیرینی که برای جامعه اتفاق می افتد، زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی را باید بزرگ ترین و مظلوم ترین قربانیان شرایط نوین جامعه دانست        آمار زنان آسیب دیده اجتماعی رو به افزایش است

یک حقوقدان با اشاره به موضوع آزار زنی توسط همسر معتادش گفت: اکنون «اعظم‌»هایی در جای جای جامعه در حال گذران زندگی هستند که دچار خشونت خاموش می‌شوند و متاسفانه در ماجراهای مربوط به خشونت خانگی، فاقد راه‌حل ریشه‌ای هستیم.

یک حقوقدان با اشاره به موضوع آزار زنی توسط همسر معتادش گفت: اکنون «اعظم‌»هایی در جای جای جامعه در حال گذران زندگی هستند که دچار خشونت خاموش می‌شوند و متاسفانه در ماجراهای مربوط به خشونت خانگی، فاقد راه‌حل ریشه‌ای هستیم.                                                                                                                  در رابطه با خشونت خانگی فاقد راه‌حل ریشه‌ای هستیم

 

بنابه گزارشات منتشره،یکی از این پرستاران افزود: حق کارانه پرسنل درمانی در رده های مختلف و سایر مزایای شغلی مااز خردادماه سال جاری پرداخت نشده است. وی که نخواست نامش فاش شود افزود: کادر درمانی بیمارستان های اراک به خوبی از تنگناهای مالی حوزه سلامت باخبر هستند اما در آستانه سال نو نیاز است که باتدابیر خاص مدیریتی بخشی از مطالبات پرداخت شود.
بنابه گزارشات منتشره،یکی از این پرستاران افزود: حق کارانه پرسنل درمانی در رده های مختلف و سایر مزایای شغلی مااز خردادماه سال جاری پرداخت نشده است. وی که نخواست نامش فاش شود افزود: کادر درمانی بیمارستان های اراک به خوبی از تنگناهای مالی حوزه سلامت باخبر هستند اما در آستانه سال نو نیاز است که باتدابیر خاص مدیریتی بخشی از مطالبات پرداخت شود.                             پرستاران مراکز درمانی اراک خواستار مطالبات صنفی خود شدند

 

تحلیل فیشر در کتاب حاضر متکی است بر داده‌های علمی و نشانه‌هایی که از آناتومی مغز و بدن زنان و مردان به دست آمده است. بااین‌حال او با وجه تاریخی کار دوبوار موافق است و از آن در تحلیل خود استفاده می‌کند. دوبوار بر دیدگاه رایج در قرن نوزدهم صحه می‌گذارد. بر اساس این دیدگاه زندگی کشاورزی اجداد ما جایگاه زنان را به رده دوم تنزل داده است
تحلیل فیشر در کتاب حاضر متکی است بر داده‌های علمی و نشانه‌هایی که از آناتومی مغز و بدن زنان و مردان به دست آمده است. بااین‌حال او با وجه تاریخی کار دوبوار موافق است و از آن در تحلیل خود استفاده می‌کند. دوبوار بر دیدگاه رایج در قرن نوزدهم صحه می‌گذارد. بر اساس این دیدگاه زندگی کشاورزی اجداد ما جایگاه زنان را به رده دوم تنزل داده استزن چیست؟

 

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ روز یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵آمده است: سند امنیت بانوان در روابط اجتماعی که بنا بر قانون برنامه پنجم توسعه باید تدوین می‌شد، در حالی پس از گذشت پنج سال هنوز وضعیت قطعی ندارد که تنها یک ماه از عمر این برنامه باقی ‌مانده است.
به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ روز یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵آمده است: سند امنیت بانوان در روابط اجتماعی که بنا بر قانون برنامه پنجم توسعه باید تدوین می‌شد، در حالی پس از گذشت پنج سال هنوز وضعیت قطعی ندارد که تنها یک ماه از عمر این برنامه باقی ‌مانده است.سند امنیت بانوان در روابط اجتماعی به کجا رسید؟

 

نگاهی به مفاد بودجه سال ۹۶ در حوزه زنان یک  بار دیگر تصویر حذف وظایف اجتماعی حاکمیت در برابر مشکلات زنان را  جلو می کشد. خطی که در اختصاص بودجه زنان در سال ۹۶ در لایحه بودجه در نظر گرفته شده ، همان خط  همه ی این سی و هشت  سال گذشته است. در برنامه های توسعه  اول و دوم که بعد از حدود یازده سال از استقرار رژیم تهیه شد، اساسا اشاره ای به مسائل زنان نبود. در این برنامه ها  بحثی در مورد حمایت از زنان و نحوه ی پاسخ حاکمیت به مطالبات زنان وجود نداشت. در برنامه های سوم، چهارم و پنجم نیز در کنار اشاره های خیلی کلی و بی خاصیت، توجه بیشتر معطوف بود به مهار بحران خانواده که به تدریج سر باز کرده بود و ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای زنان در خدمت الگوی خانواده اسلامی و نظایر آن  بود
نگاهی به مفاد بودجه سال ۹۶ در حوزه زنان یک بار دیگر تصویر حذف وظایف اجتماعی حاکمیت در برابر مشکلات زنان را جلو می کشد. خطی که در اختصاص بودجه زنان در سال ۹۶ در لایحه بودجه در نظر گرفته شده ، همان خط همه ی این سی و هشت سال گذشته است. در برنامه های توسعه اول و دوم که بعد از حدود یازده سال از استقرار رژیم تهیه شد، اساسا اشاره ای به مسائل زنان نبود. در این برنامه ها بحثی در مورد حمایت از زنان و نحوه ی پاسخ حاکمیت به مطالبات زنان وجود نداشت. در برنامه های سوم، چهارم و پنجم نیز در کنار اشاره های خیلی کلی و بی خاصیت، توجه بیشتر معطوف بود به مهار بحران خانواده که به تدریج سر باز کرده بود و ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای زنان در خدمت الگوی خانواده اسلامی و نظایر آن بودنگاهی به جایگاه زنان در بودجه سال ۹۶
تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان خمینی
تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان خمینیتجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان خمینی
Advertisements