جدیدترین مقالات انتشار یافته

مقالات

 

مقالات انتشار یافته در این بخش نقطه نظرات نویسنده مقاله می باشد و کانون تایید کننده آن نمی باشد.

به گزارش روز وقایع اتفاقیه درتاریخ روز یکشنبه۲۲ اسفند۱۳۹۵ آمده است : از يک جايي به بعد ديگر فرقي نمي‌کند روزنامه‌نگار باشيد يا کارگر يک کارخانه صنعتي در فلان شهرستان کشور. وقتي طبق قانون کار براي يک کارفرما کار کنيد و پاي حداقل مزد وسط باشد، ديگر همه باهم برابريم و يک درد مشترک داريم.
به گزارش روز وقایع اتفاقیه درتاریخ روز یکشنبه۲۲ اسفند۱۳۹۵ آمده است : از يک جايي به بعد ديگر فرقي نمي‌کند روزنامه‌نگار باشيد يا کارگر يک کارخانه صنعتي در فلان شهرستان کشور. وقتي طبق قانون کار براي يک کارفرما کار کنيد و پاي حداقل مزد وسط باشد، ديگر همه باهم برابريم و يک درد مشترک داريم.                                                                                                                         آیا حداقل دستمزد 96 می‌تواند گرهی از زندگی باز کند؟

 

مسئولان گمان می‌کنند می‌توانند با عدم ارائه آمار واقعی وجود کودکان شاغل در مراکز رسمی و غیررسمی بازار کار، کودکان کار خیابانی، زباله گردها، فال فروش‌ها، دست‌فروش‌ها و متکدیان بازمانده از تحصیل را انکار نمایند. کودکانی که قربانیان زیاده‌خواهی صاحبان قدرت و ثروت و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی برنامه ریزان هستند. کودکانی که واقعیتشان حتی در سر چهارراه‌های شهرهای کوچک شعارهای پوشالی مهرورزی، تدبیر و امید را به سخره می‌گیرند
مسئولان گمان می‌کنند می‌توانند با عدم ارائه آمار واقعی وجود کودکان شاغل در مراکز رسمی و غیررسمی بازار کار، کودکان کار خیابانی، زباله گردها، فال فروش‌ها، دست‌فروش‌ها و متکدیان بازمانده از تحصیل را انکار نمایند. کودکانی که قربانیان زیاده‌خواهی صاحبان قدرت و ثروت و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی برنامه ریزان هستند. کودکانی که واقعیتشان حتی در سر چهارراه‌های شهرهای کوچک شعارهای پوشالی مهرورزی، تدبیر و امید را به سخره می‌گیرندمشاغل کاذب

: پیش از هر چیز خوبست تاکید نمایم که اعتراضات گزارش شده ، تمامی تحرکات کارگران ایران را پوشش نمی دهد. خبرهای جمع آوری شده از سایت های درون کشور و بخشا سایت ها و وبلاگ ها و شبکه های مجازی گروهبندی های گوناگون مدافع کارگران فراهم آمده تا بتواند ما را در جریان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی کارگران طی هفته اول اسفند۹۵ قرار می دهد.

: پیش از هر چیز خوبست تاکید نمایم که اعتراضات گزارش شده ، تمامی تحرکات کارگران ایران را پوشش نمی دهد. خبرهای جمع آوری شده از سایت های درون کشور و بخشا سایت ها و وبلاگ ها و شبکه های مجازی گروهبندی های گوناگون مدافع کارگران فراهم آمده تا بتواند ما را در جریان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی کارگران طی هفته اول اسفند۹۵ قرار می دهد.در آستانه نوروزی دیگر و سفره خالی کارگران جایگاه دستمزدهای معوقه در اعتراضات مزد و حقوق بگیران

زمانه ای‌ست که هر کسی به فکر خویش‌ست تا «گلیم خود را از آب بالا بکشد»، تسلیم جو زمانه شده، و باری بهر جهت، امروز را به امید فردا می‌گذراند، و تا فردا هم برایش «خدا کریم است»

زمانه ای‌ست که هر کسی به فکر خویش‌ست تا «گلیم خود را از آب بالا بکشد»، تسلیم جو زمانه شده، و باری بهر جهت، امروز را به امید فردا می‌گذراند، و تا فردا هم برایش «خدا کریم است»از بی‌تفاوتی متنفرم نوشته

جهان امروز فقط جنگ‌هایی که از زمین و هوا و دریا انسان‌ها را درو می‏ کند و زندگی شان را ناامن و بی‌ثبات می‏کند نیست. نیمی از جمعیت بشر حتا در غیاب جنگ هم درگیر جنگ‌اند. خشونتی که امروز زنان در هر گوشه دنیا تجربه می‏کنند بی‌سابقه است. اما در جوامع سوسیالیستی قرن بیستم در شوروی و چین صدها میلیون زن از خشونت جسمی و روانی به دست دولت، مرد، خانواده و طایفه و دین رها شده و ضربات عظیمی بر نابرابری اجتماعی زده بودند.

جهان امروز فقط جنگ‌هایی که از زمین و هوا و دریا انسان‌ها را درو می‏ کند و زندگی شان را ناامن و بی‌ثبات می‏کند نیست. نیمی از جمعیت بشر حتا در غیاب جنگ هم درگیر جنگ‌اند. خشونتی که امروز زنان در هر گوشه دنیا تجربه می‏کنند بی‌سابقه است. اما در جوامع سوسیالیستی قرن بیستم در شوروی و چین صدها میلیون زن از خشونت جسمی و روانی به دست دولت، مرد، خانواده و طایفه و دین رها شده و ضربات عظیمی بر نابرابری اجتماعی زده بودند.وضعیت زنان در جهان امروز و صد سال پیش در جامعه سوسیالیستی

اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، زنجیره حقوق صنفی کارگران ایران دچار از هم گسیختگی شده است و مادامی که این گسیختگی ترمیم نشود هرگونه دستاورد صنفی برای کارگران در قالب مقررات زدایی از روابط کار رنگ خواهد باخت.

اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، زنجیره حقوق صنفی کارگران ایران دچار از هم گسیختگی شده است و مادامی که این گسیختگی ترمیم نشود هرگونه دستاورد صنفی برای کارگران در قالب مقررات زدایی از روابط کار رنگ خواهد باخت.                                                                         گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده داری نوین

 

مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق اولیه و انسانی چنان با زندگی روزمره آنان در هم آمیخته است که به سختی میتوان مرزی میان مبارزه و زندگی آنان مشخص کرد
مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق اولیه و انسانی چنان با زندگی روزمره آنان در هم آمیخته است که به سختی میتوان مرزی میان مبارزه و زندگی آنان مشخص کرد                                   سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض تجربه زنان کارگر کره جنوبی ۱۳۹۵

 

آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند
آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند

آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند

به نوشته سایت اتحاد در تاریخ روز ۲۹ بهمن۱۳۹۵ آمده است : حداقل دستمزد کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید قانونا" به کارگران بپردازند یا کمترین دستمزدی است که کارگران ،کارشان را در ازای آن میفروشند.
به نوشته سایت اتحاد در تاریخ روز ۲۹ بهمن۱۳۹۵ آمده است : حداقل دستمزد کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید قانونا» به کارگران بپردازند یا کمترین دستمزدی است که کارگران ،کارشان را در ازای آن میفروشند.         دستمزد بازهم درباره حداقل دستمزد تهمینه خسروی

 

نگاهی به مفاد بودجه سال ۹۶ در حوزه زنان یک بار دیگر تصویر حذف وظایف اجتماعی حاکمیت در برابر مشکلات زنان را جلو می کشد. خطی که در اختصاص بودجه زنان در سال ۹۶ در لایحه بودجه در نظر گرفته شده ، همان خط همه ی این سی و هشت سال گذشته است. در برنامه های توسعه اول و دوم که بعد از حدود یازده سال از استقرار رژیم تهیه شد، اساسا اشاره ای به مسائل زنان نبود. در این برنامه ها بحثی در مورد حمایت از زنان و نحوه ی پاسخ حاکمیت به مطالبات زنان وجود نداشت. در برنامه های سوم، چهارم و پنجم نیز در کنار اشاره های خیلی کلی و بی خاصیت، توجه بیشتر معطوف بود به مهار بحران خانواده که به تدریج سر باز کرده بود و ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای زنان در خدمت الگوی خانواده اسلامی و نظایر آن بود
نگاهی به مفاد بودجه سال ۹۶ در حوزه زنان یک بار دینگاهی به جایگاه زنان در بودجه سال ۹۶گر تصویر حذف وظایف اجتماعی حاکمیت در برابر مشکلات زنان را جلو می کشد. خطی که در اختصاص بودجه زنان در سال ۹۶ در لایحه بودجه در نظر گرفته شده ، همان خط همه ی این سی و هشت سال گذشته است. در برنامه های توسعه اول و دوم که بعد از حدود یازده سال از استقرار رژیم تهیه شد، اساسا اشاره ای به مسائل زنان نبود. در این برنامه ها بحثی در مورد حمایت از زنان و نحوه ی پاسخ حاکمیت به مطالبات زنان وجود نداشت. در برنامه های سوم، چهارم و پنجم نیز در کنار اشاره های خیلی کلی و بی خاصیت، توجه بیشتر معطوف بود به مهار بحران خانواده که به تدریج سر باز کرده بود و ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای زنان در خدمت الگوی خانواده اسلامی و نظایر آن بود

 

سرمایه دار، سرمایه داراست! میخواهد ایرانی باشد یا سوئدی و یا در جای دیگرمتولد شده باشد! مسلمان باشد یا آتئیست! فرقی نمیکند که زن باشد یا مرد! مدرات یا لیبرال و یا دمکراتهای سوئد باشد! فمینیست باشد یا سوسیال دمکرات!
سرمایه دار، سرمایه داراست! میخواهد ایرانی باشد یا سوئدی و یا در جای دیگرمتولد شده باشد! مسلمان باشد یا آتئیست! فرقی نمیکند که زن باشد یا مرد! مدرات یا لیبرال و یا دمکراتهای سوئد باشد! فمینیست باشد یا سوسیال دمکرات!سرمایه دار، سرمایه داراست! میخواهد ایرانی باشد یا سوئدی و یا در جای دیگرمتولد شده باشد!

 

کارگران متشکل همه چیز / کارگران غیر متشکل هیچ چیز "امیر جواهری "
کارگران متشکل همه چیز / کارگران غیر متشکل هیچ چیز «امیر جواهری «

 

Advertisements