آنچه طی سال گذشته شاید بودیم و اخبار و گزارشات موجود نشان می دهد ، موضوع دستمزد کارگران و خاصه عدم دریافت حقو ق های معوقه از دشوار های اصلی کارگران بوده است.

درباره

کانون همبستگی با کارگران ایران -گوتنبرگ

تشکل ما « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ(سوئد) »، تشکلی پایدار در دفاع از مبارزات کارگران سراسرایران و محکومیت جنایات ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی است . تشکلی فراگروهی و فراسازمانی ( بر مبنای هر فرد یک رای) است .

«کانون» ما تشکلی دائمی وجنبشی با اتکاء به نیروی خود و فعالین عملی اعضاء آن…. برپایه خرد جمعی به شیوه ای کاملا دمکراتیک و مستقیم درمحیط کارو محل زیست فراهم آمده است…. نقطه عزیمت ما در مبارزات روزمره، دفاع ازخواستها ومطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی کارگران وزحمتکشان وجنبش های مستقل آزادیخواهانه وبرابری طلبانه موجود در ایران است …

کانون همبستگی باکارگران ایران- گوتنبرگ (سوئد) در آستانه اول ماه مه 2007 اعلام موجودیت نمود.

 

Email : info@kanonehambastegi.com

Website : www.kanonehambastegi.com

تاریخچه کوتاهی از

 « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ »

کانون ما با تأکید بر امر دفاع بی قید و شرط از مبارزات کارگران ایران و جهان در جهت احقاق مطالبات شان از جمله : دفاع از داشتن تشکل های مستقل طبقاتی کارگری متکی بر نیروی خود کارگران و بدون دخالت نهادهای دولتی، شبه دولتی، کارفرمائی و خود محوری احزاب و سازمان ها، با مضمون فراگروهی و فراسازمانی، برپایه یک فرد یک رای، تنها با مبارزه پیگیر و مداوم کارگران در میدان مبارزه برپایه اهداف و وظایف معینی پایه گذاری شد.

کانون ما با رفتن به پای  دفاع از اعتصاب غذای محمود صالحی چهره شناخته شده جنبش کارگری ، با اقدام به اعتصاب غذای سه روزه در میدان یرن توریت گوتنبرگ در پایان ماه آوریل ، در آستانه اول ماه مه سال ۲۰۰۷ اعلان علنی نمود.

کانون ما در همان شرایط با پیوستن به تجمع نهاد های همبستگی در سطح خارج از کشور ، عملا به یکی از بازوهای این تجمع بزرگ بدل گردید .

کانون ما نتوانست دراولین مجمع عمومی نهاد ها در فرانکفورت آلمان شرکت نماید اما از آن روز تا به امروز نمایندگان ما در تمامی مجامع عمومی حضوری نهاد ها به شکل فعال شرکت نموده و تا به امروز خود برگزار کننده دو مجمع عمومی حضوری نهاد های همبستگی با کیفیتی مطلوب در شهر گوتنبرگ بوده است
کانون ما طی دوره استمرار کار خویش به مانند دهها تشکل دیگر، نشیب و فراز های گوناگونی را پشت سر گذاشته ولی همواره به تداوم کار در پیشبرد اهداف مرکزی خویش که همانا یاری رسانی مالی به خانواده های کارگران زندانی در ایران بوده، ئفاع از مبارزات کارگران ایران و جهان به فعالیت های خود ادامه داده است .

نمانیدگان کانون همبستگی در سال ۲۰۱۲ در اولین گرد هم آیی « نشست احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست » متشکل از ۲۵ نیرو در شهر کلن آلمان شرکت کرد و از آنروز تا به امروز با شرکت در سه گردهم ایی دیگر این تجمع با نشست چهارم در شهر استکهلم (اکتبر ۲۰۱۶) خود را به نام : « شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست» نام گذاری نموده است ، به فعالیت در جنب دیگر نیروهای شرکت کننده در این شورا ادامه می دهد .
کانون ما تا به امروز با صدور دهها اطلاعیه ، بیانیه و همراه شدن با دیگر اطلاعیه ها و لیست های حمایتی در امر مبارزه با کارگران ایران ، و ارسال یاری های مالی به خانواده های کارگران زندانی ، خود را به مثابه یک تشکل اخص مدافع کارگران به جنبش اجتماعی ایراین در خارج و داخل کشور بازشناسانده است .
درحال حاضر «سایت کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ» ، بازتاب دهنده فعالیت ها و فعل و انفعالات کانون ما بشمار می رود

Advertisements