اخبار روز شمار کارگری روز جمعه 20 اسفند 95

اخبار روز شمار کارگری روز جمعه 20 اسفند 95 ارزیابی از حرکت سراسری معلمان روزپنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1906&Id=17&pgn= برپایه نوشته سایت راه کارگر در تاریخ روز جمعه ۲۰ اسفند۱۳۹۵ آمده است : کانال کانون صنفی معلمان: پیرامون تجمع 19 اسفند ✍ علی حاجی به دنبال موفقیت دو کمپین » نه به ضمن خدمت پولی فرهنگیان » با 10 هزار امضا و کمپین » بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفت آموزش » و جمع آوری بیش از 140 هزار امضای مجازی و حقیقی شور صنفی در بین فرهنگیان سراسر کشور آماده ی دمیدن شد . هر چند بر عدم ورود برخی کانونها در … ادامه خواندن اخبار روز شمار کارگری روز جمعه 20 اسفند 95