تجمع شبانه کارگران هپکو در میدان باغ ملی اراک

فیلم تجمع شبانه کارگران هپکو همراه با خانواده های خود در میدان باغ ملی اراک

فیلم تجمع شبانه کارگران هپکو همراه با خانواده های خود در میدان باغ ملی اراک   برگرفته از صفحه فیس بوک بهزاد سهرابی   Advertisements ادامه خواندن فیلم تجمع شبانه کارگران هپکو همراه با خانواده های خود در میدان باغ ملی اراک

تجمع شبانه کارگران هپکو در میدان باغ ملی اراک

تجمع شبانه کارگران هپکو در میدان باغ ملی اراک

خانواده ها به جمع کارگران پیوستند
در ادامه اعتراضات قدرتمند کارگران شرکت هپکو، این کارگران ساعت ٩ شب ١٩ بهمن در میدان باغ ملی تحصن کردند و این تحصن ادامه دارد. به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران معترض شرکت هپکو قصد دارند امشب را در باغ ملی یا اطراف مصلا در محدوده دروازه تهران سپری کنند ادامه خواندن تجمع شبانه کارگران هپکو در میدان باغ ملی اراک