جلسه تعیین دستمزد ۹۶ آغاز شد/آغاز چانه زنی در شورای عالی کار

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ روز سه شنبه ۲٤ اسفند۱۳۹۵ آمده است : جلسه تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. ادامه خواندن جلسه تعیین دستمزد ۹۶ آغاز شد/آغاز چانه زنی در شورای عالی کار

Advertisements