کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

به نوشته سایت کمیته پیگیری در تاریخ روز دوشنبه ۲۵بهمن ۱٣۹۵ آمده است: احضار نمایندگان و فعالین کارگری رضا شهابی و جعفر عظیم زاده مصداق بارز سرکوب جنبش کارگری محسوب می گردد ادامه خواندن کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

Advertisements
اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

هنوز یک هفته از تراژدی مرگ دلخراش دو کودک کار ۷ و ۸ ساله در آتش سوزی انبارهای جمع آوری زباله های قابل بازیافت در غنی اباد تهران نگذشته بود، که اینبار در روز پنجشنبه ۳۰ دیماه ساختمان ۱۷ طبقه ای پلاسکو که بیش از ۵۰ سال از احداث آن میگذشت نیز طعمه شعله های حریق شد و تماما فرو ریخت. مقامات آتش نشانی تهران اعلام کرده اند که دهها نفر از کارگران آتش نشانی و شاغلین این مجتمع تجاری – تولیدی زیر آوار مانده اند و یا بر اثر آتش سوزی جان خود را از دست داده اند. ادامه خواندن اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست